Para una experiencia de navegación óptima, utilice Chrome, Firefox o Edge

Presence worldwide

Vietnam

Established in 2015, Colas Rail Vietnam’s headquarter is based in Hanoi to deliver the Hanoi Metro Line 3 Project system works.

History of the subsidiary

Following the success of Colas Rail in Malaysia, 2014 and 2015, the team in Malaysia bid for the project in Vietnam as the first step in expanding across Asia. This tender opportunity was successful, and Colas Rail Vietnam was created.

Colas Rail was awarded three packages for the construction of Hanoi Metro Line 3:

 • Depot equipment and Power Supply System;
 • E&M Systems;
 • Trackwork and 3rd Rail System.

Presentation

Colas Rail is involved in providing innovative system solutions in urban railway environments with our vast experiences in both greenfield and brownfield projects.

Colas Rail Vietnam’s aim is to become the Vietnamese clients’ preferred partner in rail transport infrastructures to help the Vietnamese population in their daily travel.

Our local capabilities include:

 • System Integration.
 • Project Management.
 • P-Way (Slab Track and Ballasted).
 • Electrification (3rd Rail/ Overhead Line).
 • Power Supply Systems (HV/LV, substations etc.).
 • Electro-mechanical Systems (Tunnel Ventilation, Escalators, Fire Safety etc.).

Major projects

Hanoi Metro Line 3 is one of the major infrastructure megaprojects in Vietnam, which will become the first metro line in Hanoi with a total length of 12.5 km and 12 new stations.

Localization

COLAS RAIL VIETNAM
Floor 6, Toserco Building No. 273 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Được thành lập vào năm 2017, trụ sở chính của Colas Rail Việt Nam được đặt tại Hà Nội để thực hiện Dự án Metro Line 3 Hà Nội.

Lịch sử công ty

Sau thành công của Colas Rail tại Malaysia, năm 2017 Colas Rail đã đấu thầu dự án tại Việt Nam và đây là bước đầu tiên để mở rộng hoạt động trên toàn Châu Á. Cơ hội đấu thầu này đã thành công và Colas Rail Vietnam đã được thành lập.

Colas Rail đã ký hợp đồng thực hiện ba gói thầu thuộc dự án Metro Line 3 Hà Nội:

 • Hệ thống thiết bị nhà ga và cung cấp điện;
 • Hệ thống cơ điện;
 • Công tác đường sắt và hệ thống ray số 3.

Giới thiệu

Colas Rail tham gia vào việc cung cấp các giải pháp sáng tạo cho hệ thống đường sắt đô thị, với bề dày kinh nghiệm trong các dự án đầu tư mới và các dự án nâng cấp mở rộng.

Mục tiêu của Colas Rail Việt Nam là trở thành đối tác ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt để giúp đỡ người dân Việt Nam trong việc di chuyển hàng ngày.

Năng lực địa phương của chúng tôi bao gồm:

 • Tích hợp hệ thống.
 • Quản lý dự án.
 • Nền đường sắt (đường sắt trên bản bê tông và đường sắt balat).
 • Điện (Ray thứ 3 / đường điện trên cao).
 • Hệ thống cung cấp điện (HV / LV, trạm biến áp, v.v.).
 • Hệ thống cơ điện (Thông gió đường hầm, Thang cuốn, An toàn hỏa hoạn, v.v.).

Các dự án chính

Metro Line 3 Hà Nội là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam, đây sẽ trở thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội với tổng chiều dài là 12,5 km và 12 ga mới.

Địa chỉ

COLAS RAIL VIETNAM
Floor 6, Toserco Building No. 273 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi