Para una experiencia de navegación óptima, utilice Chrome, Firefox o Edge

Presence worldwide

Poland

Colas Rail Polska is young subsidiary founded in 2013 in Poland. As the company, we are specializing in railway infrastructure. Due to longstanding experience of our shareholders, funding, facilities and management we are proud of our multidisciplinary rail projects construction of the railway infrastructure. Headquarter is located in Gdańsk. We also have freight office in Legnica.

History of the subsidiary

Colas Rail Polska started its activity with acquiring two track work machines, tamper CSM 09-32 and ballast regulator USP-5000c. We have performed many contracts as a subcontractor till 2016 when we won our first tender: “Speed optimization on line no. 10”. Later on, in 2017, we won another tender for the modernization of line no. 30. We have also realized line no. 11 and at the moment we are carrying out 4 projects with an estimated value of PLN 360 million (about EUR 83 million).

Presentation

Colas Rail Polska specializes in the implementation of turn-key contracts. This gives us the opportunity to obtain references necessary to perform any work related to the railway infrastructure. Based on the experience gained during the performing of many railway projects, we are now able to compete with the best in the railway business industry. Since 2013, we have carried out works related to the construction and maintenance of railway infrastructure, constantly expanding the park of high-performance track machines. Colas rail Polska is also growing rapidly on the Polish railway freight market.  Our range of logistics services includes comprehensive transport of goods, i.e. aggregates, coal, coke, fertilizers and salt. All services are performed with a fleet of high availability, which currently includes 5 locomotives 311 D and BR232 locomotive and over 200 pieces of wagons.

Major projects

 • Poznań Main Station

  The project is performed for PKP PLK S.A., whose main aim  is to build a platform 3A and pedestrian underpass 200m long, which will be located in the northern part of the Poznań Główny station under the AveNida shopping mall. Due to the limitations regarding the presence of a shopping mall,  securing of excavation under the tunnel will be carried out by using the modern Jet-Grounding method.

 • Railway line no. 351

  Transport corridor E59 – The project is performed  for PKP PLK S.A., and it includes i.e. replacement of over 23 km of tracks and catenary, modernization of four bridges and overpass, construction of passageway for animals.

 • Port of Gdynia

  The project is carried out for the Port of Gdynia Authority, which includes the reconstruction of railway siding tracks serving the BCT container terminal with construction of the new catenary.

Localization

ul. Kartuska 5
80-103 Gdansk

Contact

http://www.colasrail.pl/

HEADQUARTERS
Kartuska 5, I p.
80-103 Gdańsk
kontakt@colasrail.pl

RAIL FREIGHT OFFICE
Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
przewozy@colasrail.pl

RAILWAY DISPATCHING (OPEN 24/7)
Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
dyspozytura@colasrail.pl

 

Recruitment enquiries:
rekrutacja@colasrail.pl

Colas Rail Polska jest młodą spółką założoną w 2013 roku w Polsce. Jako firma specjalizujemy się w infrastrukturze kolejowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych akcjonariuszy, finansowaniu, możliwościom i zarządzaniu jesteśmy dumni z naszych wielokierunkowych projektów budowy infrastruktury kolejowej. Główna siedziba firmy mieści się w Gdańsku. Posiadamy również biuro przewozów w Legnicy.

History of the subsidiary

Colas Rail Polska rozpoczęła swoją działalność od zakupu dwóch maszyn torowych, podbijarki torowej CSM 09-32 i profilarki USP-5000c. Jako podwykonawca zrealizowaliśmy wiele kontraktów do 2016 roku, kiedy to wygraliśmy nasz pierwszy przetarg: “Optymalizacja prędkości na linii nr 10”. Następnie w 2017 roku wygraliśmy kolejny przetarg na modernizację linii nr 30. Zrealizowaliśmy również linię nr 11. Obecnie prowadzimy 4 projekty o szacunkowej wartości 360 mln PLN.

Presentation

Colas Rail Polska specjalizuje się w realizacji kontraktów “pod klucz”. Daje nam to możliwość uzyskania referencji niezbędnych do wykonania wszelkich prac związanych z infrastrukturą kolejową. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas realizacji wielu projektów kolejowych, jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi w branży kolejowej. Od 2013 roku prowadzimy prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, stale rozbudowując park maszyn torowych o wysokich parametrach. Colas Rail Polska równie dynamicznie rozwija się na polskim rynku przewozów kolejowych.  Nasza oferta usług logistycznych obejmuje kompleksowy transport towarów, tj. kruszyw, węgla, koksu, nawozów i soli. Wszystkie usługi wykonywane są przy użyciu floty o wysokiej dostępności, w skład której obecnie wchodzi 5 lokomotyw 311 D i BR232 oraz ponad 200 sztuk wagonów.

Major projects

 • Stacja Poznań Główny

  Inwestycja realizowana dla PKP PLK S.A., której  nadrzędnym celem jest wybudowanie peronu 3A i 200m przejścia podziemnego. Dędą one zlokalizowane w północnej części stacji Poznań Główny pod galerią handlową AveNida. Ze względu na ograniczenia wynikające z obecności galerii handlowej, zabezpieczenie wykopu pod tunel, zostanie wykonane przy użyciu nowoczesnej metody Jet-Grounding.

 • Linia kolejowa nr 351

  Korytarz transportowy E-59 – Projekt realizowany dla PKP PLK S.A.. W ramach inwestycji zostaną wykonane: wymiana ponad 23km torów i sieci trakcyjnej, modernizacja czterech mostów i wiaduktów oraz wybudowanie przejścia dla zwierząt.

 • Port Gdynia

  Inwestycja realizowana dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., która obejmuje przebudowę grupy przyjazdowo-odjazdowej torów obsługującej terminal kontenerowy BCT wraz z elektryfikacją.

Localization

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

Contact

http://www.colasrail.pl/

Siedziba główna
Kartuska 5, I p.
80-103 Gdańsk
kontakt@colasrail.pl

Biuro przewozów
Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
przewozy@colasrail.pl

Dyspozytura kolejowa (otwarta 24/7)
Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
dyspozytura@colasrail.pl

 

Recruitment enquiries:
rekrutacja@colasrail.pl