Para una experiencia de navegación óptima, utilice Chrome, Firefox o Edge

Presence worldwide

Romania

ISAF has been created in 1951 and is specialized in Electrification, Signalling and Telecommunication for Railway and Urban Transport.

History of the subsidiary

ISAF has more than 65 years of experience in Romania and over 10 years of experience in Greece and Bulgaria in Electrification, Signalling and Telecommunication works for Railway and Urban Transport.  In the seventies, ISAF started to produce equipment for railway electrification and signalling infrastructure.
ISAF is part of Colas Rail since 2008.

Presentation

ISAF is specialized in Electrification, Signalling and Telecommunication works for Railway and Urban Transport.

Depending on the project ISAF is acting as main contractor or subcontractor.

ISAF has also an industrial department able to manufacture:

 • Metallic parts for:
  • Railway: poles cantilevers, gantry beam, brackets;
  • Other industries : poles, fences, etc.
 • Signalling and automation equipment for railway, metro and tramway: track circuits, electric cabinets and boxes, signals, transformers, relay racks, crossing level, low voltage panels, etc.

ISAF owns several specialized machines to perform works on railway: locomotives, draisines, rail-road vehicles with basket & hook, excavators, etc.

Major projects

Electrification

 • Electrification works, on most of the electrified railway lines (over 9500 km electrified).
 • Modernization works of the electrified railway:
  • Pan-European Corridor IV
  • Sections Bucharest North
  • Câmpina, Bucharest
  • Băneasa
  • Fundulea, Câmpina
  • Predeal and Sighisoara
  • Micasasa
 • Power supply works Pan
  • European Corridor IV
  • Section Câmpina
  • Predeal
 • Tramway and trolley-bus electrification works.

Bulgaria

 • Railway electrification works:
  • Krumovo
  • Parvomai,  Dimitrovgrad
  • Harmanli

Greece

 • Railway electrification works:
  • Thessaloniki
  • Idomeni, Leptokaria
  • Evangelismos
 • Tramway electrification works in Athens tramway and metro depots.

Signalling

 • Relay interlocking systems and power supply works in railway stations, automatic signalling system, Indusi type – automatic train stop systems, on all electrified railway lines (Bucharest – Timisoara – Arad, Bucharest – Constanta etc.).
 • Computer-assisted relay interlocking works in Ploiesti Sud, Arad, Brasov, Timisoara, Bucharest, automation of 21 marshalling yards.
 • Centralized traffic control systems mounting and commissioning works: Bucharest-Fetesti, subway Bucharest.
 • Public announcement in railway stations (Bucharest, Pitesti, Brasov, etc.).

Localization

Headquarters address: 25 Copsa Mica Street, 1st Floor, Office no.3, Bucharest, 014619 – Romania

Mailing address: 68 Lugoj Street, Bucharest, 012212 – Romania

Contact

ISAF este o societate  înfiinţată în 1951 și specializată în lucrări de electrificare, semnalizare  și telecomunicații, destinate transportului feroviar și urban.

Istoria filialei

ISAF are o experiență de peste 65 de ani  în România și de peste 10 ani în Grecia și Bulgaria în lucrări de electrificare, semnalizare  și telecomunicații, destinate transportului feroviar și urban. În anii ’70, ISAF a început să producă echipament de electrificare și semnalizare pentru lucrările feroviare și de infrasctructură.
ISAF a devenit parte a grupului Colas Rail în anul 2008.

Prezentare

ISAF este specializată în lucrări de electrificare, semnalizare  și telecomunicații destinate transportului feroviar și urban.

În funcție de proiect, ISAF are rol de contractant principal sau subcontractant.

ISAF are de asemenea și un department de producție, în măsură să fabrice:

 • Piese metalice pentru:
  • Calea ferată: stâlpi, console, traverse rigide;
  • Pentru alte activități : stâlpi, panouri, etc.
 • echipamente de semnalizare şi automatizare pentru calea ferată, metrou şi tramvai: circuite de cale, transformatoare;, dulapuri electrice, semnale feroviare, rame de relee, traverse, panouri de joasă tensiune, etc.

ISAF deține utilaje specializate pentru realizarea lucrărilor de cale ferată: locomotive, drezine,  excavatoare, excavator multifuncțional cu dublă cale de rulare (rutieră-feroviară) cu atașamente (nacelă dublă, cârlig etc).

Proiecte principale

Electrificare

România

 • Lucrări de electrificare pe majoritatea liniilor de cale ferată electrificate; (peste 9500 km electrificați).
 • Lucrări de modernizare a căii ferate electrificate:
  • Coridorul IV Pan-European
  • Secţiunile Bucureşti Nord
  • Câmpina, Bucureşti
  • Băneasa
  • Fundulea, Câmpina
  • Predeal și Sighisoara
  • Micasasa
 • Lucrări de energoalimentare:
  • la Coridorul IV Pan-European
  • Secţiunea Câmpina
  • Predeal
 • Lucrări de electrificare tramvai şi troleibuz.

Bulgaria

 • Lucrări de electrificare feroviară:
  • Krumovo
  • Parvomai,  Dimitrovgrad
  • Harmanli

Grecia

 • Lucrări de electrificare feroviară:
  • Thessaloniki
  • Idomeni, Leptokaria
  • Evangelismos
 • Lucrări de electrificare tramvai la Atena, lucrări depouri tramvai și metrou.

Semnalizare

 • Sisteme de centralizare electrodinamică şi energoalimentare în staţiile de cale ferată, sisteme de bloc de linie automat, sisteme tip Indusi de control automat al vitezei trenului, pe toate magistralele de cale ferată electrificate; (București – Timișoara – Arad, București– Constanța etc.).
 • Lucrări de centralizare electronică în Ploiești Sud, Arad, Brașov, Timișoara, București, de automatizare a 21 de triaje.
 • Lucrări de montaj şi punere în funcţiune a sistemelor centralizate de control al traficului feroviar: București-Fetești, metrou București.
 • Panouri de informare în gări precum București, Pitești, Brașov, etc.

Localizare

Sediul social: Strada Copsa Mica nr. 25, etajul 1, biroul 3,  C.P. 014619, Bucuresti.

Adresa corespondenta: Strada Lugoj nr. 68, C.P. 012212, Bucuresti.

 

Contact